บริษัท นิสสัน สตูล จ.วินิต จำกัด

You Are Browsing ' Politics ' Category

By admin On 11 Apr, 2015 At 01:21 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
DSC04734 copy

อบต.ฉลุง // อบต.ฉลุง.เปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงฯ  พร้อมปรับเปลี่ยนทีมบริหารแทนตำแหน่งเดิมทีลาออก                 นายชนะ  ยากะจิ  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือ ภายใต้การนำของ กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อาสาสมัครสาธารสุข (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง  เพื่อให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค  ในการลดเสี่ยงโรคต่างๆ ให้สามารถดูแลตัวเองให้กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ได้ พร้อมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของชุมชน โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมนี้นายชนะ ยากะจิ  ยังได้แจ้งปรับถึงการปรับเปลี่ยนคณะบริหารดำเนินงานชุดใหม่ หลังการลาออกอย่างมีนัยยะของ เลขานุการนายกอบต.ฉลุงและการถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งของรองนายกทั้งสองคน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๘ ทั้งนี้ทีมคณะบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วย นายรัตนชัย  กานุง  รองนายก อบต. ฉลุง  คนที่ ๑  , นายภิญโญ  หาโส๊ะ รองนายกอบต. ฉลุง  คนที่ ๒ , และ นายอิบรอหีม  นาปาเลน เลขานุการนายกอบต.ฉลุง [...]

By admin On 7 Jan, 2015 At 12:11 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
10402528_911024115584057_7984386620865651041_n

มอบทีมหมอครอบครัว เป็นของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้แก่ประชาชน วันที่ 7 มกราคม 2558 อำเภอเมืองสตูล ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมส่งมอบทีมหมอครอบครัวสู่ชุมชน อ.เมืองสตูล ขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล โดยมีนายรัชฐพนธ์ ณ อุบล นายอำเภอเมืองสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวฝากถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 500 คนที่เข้าร่วม ให้มีส่วนช่วยเหลือทีมหมอครอบครัวในการให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนี้ นายสุสัณฐ์ เครือแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล กล่าวรายงานว่า อำเภอเมืองสตูล มีประชากร 111,985 คน 35,958 หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประมาณ 220 คน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ซึ่งถือว่าเพียงพอตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปที่ทุกฝ่ายต่างมีความหวัง พร้อมรวมพลังสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้ส่วนรวม จึงเป็นโอกาสที่ชาวสาธารณสุขจะมาร่วมกันสร้าง “ทีมหมอครอบครัว” ให้กับทุกครอบครัว ซึ่งทีมหมอครอบครัว หมายถึง ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพทั้งทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในหน่วยบริการใกล้บ้าน ในโรงพยาบาล รวมถึง อสม. อปท. ชุมชน [...]

By admin On 27 Dec, 2014 At 05:23 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
IMG_837211 copy

                 ตรัง นายอำเภอกันตัง นำชาวตำบลวังวน เยาวชน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร่วมปลูกป่าชายเลน สร้างบ้านปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่สืบไป ที่ม.1 บ้านท่าเรือ ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง นายวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง นำชาววังวน เยาวชน ส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมปลูกกล้าไม้ชายเลนจำนวน 350 ต้น สร้างบ้านปลาโดยการวางท่องซีเมนต์ผูกติกับทางมะพร้าว เพื่อฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำได้มีที่อยู่อาศัย และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลากะพง จำนวน 10,000 ตัว ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวา 2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งกลุ่มเครือข่าย รสทช.ต.วังวน, ต.คลองชีล้อม และ ต.กันตังใต้ฝ่ายปกครองตำบลวังวน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลม, โรงเรียนวัดวารีวง และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เป็นจำนวน กว่า [...]

By admin On 5 Dec, 2014 At 01:59 PM | Categorized As Politics, special | With 0 Comments
5.8

สงขลา  สะเดาจัดงานเหลียวหลังแลหน้า 75 ปี เทศบาลเมืองสะเดา   เทศบาลเมืองสะเดาโดยนายสุเมธ  ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดาร่วมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจัดงานเหลียวหลังแลหน้า 75 ปี เทศบาลเมืองสะเดา  จัดขึ้นระหว่างวันที่2 – 8  ธันวาคม 2557 และได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในคืนวันที่ 4 ธันวาคมโดยนายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ร่วมศึกษาเรื่องราว ภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่มีผู้คนอยู่อาศัยกันอย่างหลากหลายวัฒนธรรม ทั้ง ไทยพุทธ ไทยจีนและไทยมุสลิม ตลอดจนร่วมรำลึกถึงเรื่องราวการพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเดาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2557 นี้เทศบาลเมืองสะเดามีอายุครบ 75 ปี ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดและแสดงภาพถ่ายย้อนรอย 75 ปี  โดยได้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพูดคุยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองสะเดา  กิจกรรมออกร้านขายสินค้าพื้นบ้านสินค้าชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจำลองขบวนแห่ขันหมาก 3 ชาติพันธ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสะเดาที่ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ………………………………………………………………………………………………… ภูมริน  มหันตมรรค ข่าว / ภาพ

By admin On 23 Oct, 2014 At 04:08 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
1754886830479 copy

ผู้นำศาสนาโต๊ะอิหม่ามและเจ้าอาวาสวัดผังปาล์ม 3  เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา สมาชิกอบต. และชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกิจกรรม ไทยพุทธ – มุสลิม ร่วมใจ จับมือสร้างทาง สร้างความสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสายต่างๆภายในหมู่บ้านซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านผังปาล์ม ๓ และผู้ที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเพราะเป็นความร่วมมือของผู้นำทั้งสองศาสนา  ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน  โดยโต๊ะอิหม่ามและเจ้าอาวาสวัดผังปาล์ม ๓ ลงมือซ่อมเส้นทางถนนด้วยตนเอง ชาวบ้านบางคนถึงกับปลาบปลื้ม และประทับใจที่มีการรวมพลังสามัคคีกันภายในชุมชน นายพิเชษฐ์   อุทัยรังสี  สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๒ กล่าวว่า  ความร่วมมือของทั้งสองศาสนา สมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเกิดขึ้นได้น้อยในปัจจุบัน ซึ่งทางหมู่บ้านผังปาล์ม ๓ ขอเป็นแบบอย่างในการสร้างความสามัคคีถึงจะนับถือศาสนาต่างกันแต่ถ้าร่วมแรงร่วมใจกัน หมู่บ้านก็สามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองได้อยากให้พื้นที่ต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ถ้าเรามีความรักความสามัคคี ก็เชื่อว่าประเทศเราก็สามารถพัฒนาสู้กับนานาประเทศได้ นายพิเชษธ์ อุทัยรังษี กล่าว… วรวุตร์ บรรดาลทรง ภาพข่าว/รายงาน

By admin On 10 Sep, 2014 At 05:48 PM | Categorized As other, Politics, slideshow | With 0 Comments
5

สงขลา  ตม.6 ร่วมกับตชด.437 รวบ 2 ผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาไอซ์ ของกลางไอซ์ 850 กรัมมูลค่า 1.8 ล้านบาท เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 10 ก.ย. ที่กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 6 พล.ต.ต.ธัชชัย  ปิตะนีละบุตร ผบก.ตม.6 ร่วมกับตชด.437 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ตม.6 แถลงข่าวการจับกุม นายมะโซ เจ๊ะสะนิ อายุ 50 ปี ชาว จ.นราธิวาส และนายวีระวัฒน์  รัตนะกูล  อายุ 30 ปี ชาว จ.สงขลา เป็นเอเย่นต์ค้ายาไอซ์เครือข่ายเรือนจำจังหวัดสงขลา  พร้อมของกลางยาไอซ์น้ำหนัก 850 กรัม มูลค่า 1.8 ล้านบาท ตรวจยึดรถยนต์กระบะ 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องและกล้องถ่ายรูป 1 ตัว โดยจับกุมทั้งสองคนได้หลังเจ้าหน้าที่วางแผนส่งสายล่อซื้อและนัดส่งมอบยาไอซ์กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงข้ามศูนย์วิจัยการยางหาดใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมา  [...]

By admin On 6 Sep, 2014 At 03:43 PM | Categorized As other, Politics, slideshow | With 0 Comments
1

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มอบอุปกรณ์ประจำจุดตรวจตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุน ชรบ. และชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มความเข้มแข็งให้จุดตรวจ และสกัดกั้นบุหรี่ลักลอบฯเน้นพื้นที่ใกล้เคียงตามแนวชายแดน                 5 ก.ย. 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ศูนย์ไทย – จังโหลน ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังเหตุ ม. 7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยนางสาวพูนทรัพย์ เจียรนัย หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย พ.ต.อ.สันติ์นที ประยูรรัตน์ ผกก.สำนักงานจเรตำรวจ และคณะได้ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ประจำจุดตรวจให้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ. ) ต.สำนักขาม , มว.ฉก.นปพ. นราธิวาส, กก.9 บก.กฝ.บช. ตชด.ค่ายท่านมุก ซึ่งมีนายจำลอง  ไกรดิษฐ์ นายอำเภอสะเดา นางสาวเพ็ญประภา ทองตรัง ปลัดอำเภอสะเดา นายจรัส หมัดเสียะ กำนันตำบลสำนักขาม พ.ต.ท.เอกพงศ์ แวเด็ง ผกก.ค่ายท่านมุก [...]

By admin On 30 Aug, 2014 At 01:38 PM | Categorized As other, Politics, slideshow | With 0 Comments
8

พม่าซุกซ่อนป่าไผ่ในสวนยางพาราใกล้ชายแดนฯ รอนายหน้านำส่งประเทศมาเลเซีย จนท.จมูกไวสนธิกำลังบุกแตกกระเจิง รวบได้ 33  วิ่งหลบหนีหายประมาณ 10 เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.วันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.สะเดา นำโดยนายมานิต บริพันธ์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายชาคร คงเสรีกุล ปลัดอำเภองานป้องกันฯ และกำลัง อส. สนธิกำลังร่วมกับ กำลังทหารชุดฉก.ร.5021 ประมาณ 20 นาย เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าไผ่ ในสวนยางพาราเขตพื้นที่รอยต่อระหว่าง ม.5 บ.พรุเตียว และ ม.6 บ. ไร่ตก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าพบเห็นแรงงานต่างด้าวมาหลบซ่อนตัวอยู่ ที่เกิดเหตุเป็นสวนยางพาราขนาดใหญ่ริมรั้วชายแดนไทย – มาเลเซีย ห่างจากถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านดังกล่าวประมาณ 300 เมตรเป็นป่าไผ่พบแรงงานแยกกันเป็นกลุ่มๆประมาณกลุ่มละ 10 คน ใช้ผ้าใบและเต้นท์ทำเป็นที่พัก เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่แรงงานต่างแตกฮือวิ่งหลบหนีคนละทิศละทาง เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมไว้ได้ จำนวน 33 คน ประกอบด้วย ชาย 23 [...]

By admin On 14 Aug, 2014 At 11:46 AM | Categorized As Politics | With 0 Comments

เลี้ยงน้ำชาสมทบทุนเดินหน้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในงาน “วันรวมน้ำใจ คนจิตอาสาท่าแพ ครั้งที่ 1” กลุ่มเรารักษ์ท่าแพ ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ กลุ่มกู้ชีพ กู้ภัย เรารักษ์ท่าแพ, กลุ่มเยาวชนคนรักษ์ท่าแพ กลุ่มมหิงสาสายสืบ และกลุ่มบาราเกตุ รักษ์สุขภาพ กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจ คนจิตอาสาท่าแพ ครั้งที่ 1” และร่วมสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเรารักษ์ท่าแพ ในวันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา สำหรับคณะกรรมการ และที่ปรึกษากลุ่มเรารักษ์ท่าแพ มีความประสงค์จะหางบประมาณสมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเรารักษ์ท่าแพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ งานกู้ชีพ กู้ภัย, งานช่วยเหลือสังคม, งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, งานเด็กและเยาวชน และงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมดื่มน้ำชาในงาน [...]

By admin On 6 Aug, 2014 At 06:19 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
10431503_936365953046486_8910537947127520756_n copy

อบจ.สตูลมอบหอถังระบบประปา 7ล้าน 4 แสน ช่วยชาวบ้าน 4 ตำบลมีน้ำประปาใช้สะดวก 6 สิงหาคม 2557  นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  นายก อบจ.สตูล ได้ส่งมอบอาคารหอถังสูงและระบบประปา โครงการพัฒนาระบบประปา ต.ควนขัน ต.เจ๊ะบิลัง ต.ตันหยงโป และทต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล มูลค่ากว่า 7 ล้าน 4 แสนบาท ให้กับสนง.ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำประปาไหลไม่สะดวก มาอย่างยาวนาน สำหรับหอถังสูงและระบบประปา มีขนาดเก็บกักน้ำได้ 250 ลบ.โดยได้ทดลองเปิดใช้มาแล้วร่วมสัปดาห์สร้างความปิติยินดีให้ประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบลได้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น  พร้อมกันนี้สนง.ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ยังให้ประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญกับโอ่งเก็บกักน้ำของแต่ละครัวเรือน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในบ้านเรือนของตัวเอง เผื่อเกิดปัญหาติดขัดน้ำประปาไม่ไหลจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนได้ ……………………………………………

"http://tracker.stats.in.th/tracker.php?sid=43597">