บริษัท นิสสัน สตูล จ.วินิต จำกัด

You Are Browsing ' Politics ' Category

By admin On 28 Jun, 2014 At 11:23 AM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
10429259_632633583496052_6373166355230949104_n

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.ท่าเรือ ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน หันหน้าเข้าหากัน ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา เสริมสร้างความปรองดองเพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน ศูนย์ปรองดองของอบต.ท่าเรือประกอบด้วยผู้บริหาร มีนายก อบต เป็นประธานกรรมการ รองนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา อิหม่ามทุกมัสยิด หัวหน้าสถานีอนามัย ปลัดอบต.เป็นกรรมการ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นกรรมการ/เลขานุการ โดยศูนย์ดังกล่าวได้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองในพื้นที่เมื่อวันที่26มิ.ย57ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อนการปรองดอง กิจกรรมที่จะดำเนินการคือการเดินรณรงค์สร้างความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.57 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ปรองดอง สมาชิกอบต อสม นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อบต และกลุ่มมวลชนต่างๆจำนวน100คน ส่วนกิจกรรมที่จะดำเนินการ คือการจัดการแข่งกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันทน์ การจิบกาแฟยามเช้าของผู้นำในชุมชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ การออกหน่วยบริการสร้างรอยยิ้ม การร่วมละศิลอด การเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในและกิจกรรมอื่นๆรวมทั้งได้บรรจุโครงการเสริมสร้างความปรองดองในแผนพัฒนาตำบลที่จะดำเนินการในปี 2558-2560 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป …………………………………. บัณฑิต  เลขะกุล  รายงาน

By admin On 18 Jun, 2014 At 05:46 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
2

สงขลา   เทศบาลเมืองสะเดาจัดมหกรรมกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสะเดาเข้าร่วม มหกรรมกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557 นายกเทศฯ ย้ำเน้นสานความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน เวลาประมาณ 10.00 น. (  14 มิ.ย.  )  นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเดา เผยว่า ทางเทศบาลเมืองสะเดา ได้จัดให้มีมหกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2557  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา ซึ่งการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาพื้นบ้านฯในครั้งนี้ มีการประกวดขบวนพาเหรดจาก 18 ชุมชน แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเดาและสมาชิกสภาเทศบาลกับชุมชน เทวดาตีคลี ชักเย่อ ปิดตาดีปี๊บ โยนบอลลงตะกร้า โยนลูกโป่งน้ำ และลอดห่วงยาง โดยมีถ้วยชนะเลิศจากนายกเทศมนตรี และโล่ห์ที่ระลึกให้กับทีมที่เข้าแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อรักษากีฬาพื้นบ้านไม่ให้สูญหาย และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความสนใจในการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีชุมชนเข้าร่วม 18 ชุมชนประกอบด้วย ชุมชนเขาเล่ [...]

By admin On 10 May, 2014 At 10:55 AM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
10155358_700733513316979_1757508997205094723_n

ประธานกปปส.สตูลขนมวลชนขึ้นกรุงฯ วันที่ 10 พ.ค. 57  เครือข่ายกปปส.จ.สตูล  ยังคงนัดรวมตัว   กันเดินทางขึ้นกรุงเทพ เพื่อสมทบการชุมนุมใหญ่  ตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ได้นัดหมาย โดย  นายวิภัชภณ   สุธากุล  ประธานกปปส.สตูล กล่าวว่า   การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเก็บตกมวลชนที่ต้องการขึ้นไปร่วมสมทบในการแสดงออกให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเพิ่มเติม โดยวันนี้มีมวลชนจากอำเภอเมืองสตูล จำนวน 1 คันรถบัส และมวลชนจากอำเภอมะนัง ได้เดินทางขึ้นไปสมทบเพิ่มเติม ซึ่งประธานกปปส.สตูล  ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางว่าการเดินทางไปครั้งนี้ไม่มีกำหนดเดินทางกลับจนกว่าจะชนะ   และหากมีการร้องขอมวลชน  ให้ขึ้นไปสมทบอีก  ก็พร้อมจะขนมวลชนขึ้นมาอีกครั้ง ………………………………………….    

By admin On 7 May, 2014 At 05:27 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
10153879_699378633452467_4663129121618554781_n copy

ชาวสตูลลุ้นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ให้การเมืองดูไว้เป็นแบบอย่างหากคิดกลั่นแกล้งข้าราชการประจำ วันที่ 7 พ.ค.2557  กลุ่มเครือข่ายกปปส.สตูล ต่างจับจ้องหน้าจอโทรทัศน์เฝ้ารอชมการถ่ายทอดสด การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคดีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนสี อย่างใจจดจ่อ หลายคนที่เฝ้ารอดูต่างยอมรับว่าลุ้นในคำตัดสินในครั้งนี้มาก แต่ก็เชื่อมั่นใจคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่าได้วินิจฉัยตามหลักฐานและตัวบทกฎหมาย ซึ่งเห็นว่าทุกคนต้องยอมรับ นางอำไพ  ศิริขันตกุล อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล เครือข่าย กปปส.สตูล บอกว่า ทุกคนต้องน้อมรับคำตัดสินของศาลในครั้งนี้และยอมรับว่าลุ้นผลวินิจฉัยการตัดสินในครั้งนี้ และเป็นไปตามที่ใจคิดว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริง โดยหลังจากนี้ กปปส.สตูลจะรอการส่งสัญญาณของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขากปปส.อีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ทุกคนก็เตรียมขึ้นกรุงเทพหลังมีการส่งสัญญาณของกปปส.มาก่อนหน้านี้ในวันที่ 13 พ.ค.2557 นางมาลี  สุขพิทักษ์ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 14/1 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล ประชาชนคนสตูล  ยอมรับว่าเห็นใจนายกรัฐมนตรีและเห็นว่านายกยังไม่เหมาะที่จะดำรงตำแหน่งนี้เพราะเร็วเกินไป และยังไม่มีความเป็นมืออาชีพทางการเมืองมากพอ เพราะผู้นำทางการเมืองจะต้องมาเพื่อรับใช้ประชาชน รับฟังความต้องการของประชาชน แต่นายกเป็นนักธุรกิจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า ประชาชนถึงไม่เหมาะสมจะเป็นนายก และคำตัดสินของศาลในครั้งนี้ได้เป็นบรรทัดฐานให้นักการเมืองได้รู้ว่าไม่ควรไปกลั่นแกล้งข้าราชการประจำ ………………………………………….

By admin On 2 May, 2014 At 04:43 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
10256727_696952227028441_7154438700675445352_o copy

กปปส.สตูลรวมพลจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล แสดงความจงรักภักดีก่อนยกพลขึ้นกรุงฯ 2 พ.ค.2557 นายวิภัชภณ สุธากุล ประธาน กปปส.   ได้ร่วมหารือเครือข่ายกปปส.จังหวัดสตูล เพื่อจัดกิจกรรมใน  วันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พ.ค.นี้  โดยจะขอใช้สถานที่ราชการ  ศาลากลาง จังหวัด ในเวลา 18 นาฬิกา  โดยนัดรวมพล  สวมเสื้อสีเหลือง  เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  ถึงความจงรักภักดี  ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อม  หารือมวลชน  เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางขึ้นกรุงเทพ  เพื่อให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง  ในวันที่  13 พ.ค.นี้  รวมทั้งให้ กปปส.สตูล  ติดตามข่าวสาร กรณี กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้ง  สส.ขึ้นใหม่อีกครั้ง ………………………………………….  

By admin On 11 Apr, 2014 At 10:35 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
unnamed (4) copy

สงขลา  เทศกาลมหาสงกรานต์ อ.สะเดาเริ่มแล้ว   นักท่องเที่ยวทะลักด่านพรมแดนสะเดา เตรียมร่วมฉลองสงกรานต์ ขณะที่ยอดจองห้องพักช่วงเทศกาลเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์                 11 เมษายน 2557 ที่ด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ตั้งแต่เช้าตรู่ได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายืนแออัดยัดเยียดเพื่อรอตรวจหนังสือผ่านแดน ซึ่งมีทั้งที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ รถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว และรถบิ๊กไบค์ ส่วนสาเหตุที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ สำหรับเมืองท่องเที่ยวชายแดนบ้านไทยจัง-โหลน หรือบ้านด่านนอกทางเทศบาลตำบลสำนักขามได้ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ททท. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม สถานบันเทิง จัดงานเทศกาลสงกรานต์ยิ่งใหญ่โดยช่วงบ่ายวันนี้ได้มีขบวนแห่รถบุปผชาติจากหน่วยงาน สถานบันเทิงต่างๆ กว่า 10 คัน แห่ไปรอบเมือง ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 19.00  น.โดยนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนสถานที่จัดงานจะมีการปิดถนนกาญจนวนิชช่วงขาออกจากด่านพรมแดนสู่ อ.สะเดา ระยะทางประมาณ 500 เมตร ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ทั้ง ตร. อส. ตชด. และชุด ชรบ. เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมต่างๆ ส่วนกิจกรรมในงานจะมีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การก่อเจดีย์ทราย การแสดงจากชมรม อีสาน กลาง เหนือ ใต้  ซุ้มอุโมงค์น้ำ ปาร์ตี้โฟม เป็นต้นซึ่งการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 14 เมษายน 2557 สำหรับบรรยากาศโดยรวมเริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มเล่นน้ำกันบ้างแล้ว ขณะที่ยอดจองห้องพักทั้งโรงแรม และห้องเช่าต่างๆ มียอดนักท่องเที่ยวเข้าจองเกือบเต็มแล้วทั้งหมด  โดยที่ส่วนใหญ่มีการปรับราคาที่พักเพิ่มขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ [...]

By admin On 23 Mar, 2014 At 09:11 AM | Categorized As Politics, special | With 0 Comments
1 (1) copy

สงขลา  อบต.ปริกจัดงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา   อบต.ปริก  สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคใต้ 3 และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าดังของพื้นที่ วันที่ 21 มีนาคม 2557  เวลาประมาณ 11.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมและจบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวนกว่า 30 คน โดยมีนายประเสริฐ  แก้วเพชร นายกสภาสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคใต้ 3เป็นประธานในพิธีร่วมกับนายชวลิต  สุขฤกษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ว่าที่ร้อยตรีธนกร  บุญสิริธนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปริก ซึ่งวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดอบรมได้แก่ การทำขนมอบ การตัดเย็บผ้า  เป็นต้น สำหรับมหกรรมเปิดโลกอาชีพฯในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมอมรมเป็นการเรียนรู้จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบรมสั้นๆประมาณ 1 อาทิตย์ นางปริศนา  หมัดเลียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก กล่าวว่าการจัดมหกรรมเปิดโลกอาชีพและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพได้จัดเป็นครั้งแรก  มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นในวันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจะนะ บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี  และองค์การบริหารส่วนตำบลปริกยังได้จัดให้มีการออกร้านจัดจำหน่าย และสาธิตของกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ เช่นกลุ่มอาชีพบางกมเบเกอรี่ กลุ่มอาชีพซาลาเปาทุ่งหมอ  กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าคลุมกะเย๊าะเป็นต้น  ซึ่งเบื้องต้นตนเองมีแนวคิดที่จะจัดให้มีการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าของดีของ ต.ปริก อาทิตย์ละ [...]

By admin On 23 Mar, 2014 At 09:57 AM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
unnamed (4) copy

สงขลา  รัฐและกลุ่มอนุรักษ์ร่วมตรวจสอบมลภาวะฟาร์มเลี้ยงหมูยักษ์ใหญ่ทุนมาเลย์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา นำทีมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ.ใหม่ “ ลานแสงจันทร์ ” ร่วมตรวจสอบระบบการจัดการมลภาวะของฟาร์มหมูในพื้นที่รับผิดชอบ หลังร่วมตกลงทำสัญญา                 วันที่ 21มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 11.00 น.นายชลิต สุขฤกวษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา นายบัญญัติ  อัตมณีย์ ประธานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.ปริก นำทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ.ใหม่ ม. 1 “ ลานแสงจันทร์ ” ร่วมตรวจสอบระบบการจัดการกำจัดและบำบัดน้ำเสียของฟาร์มเลี้ยงสุกรฮะหลี ตั้งอยู่ที่ 229  บ.ใหม่ ม.1 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งฟาร์มสุกรดังกล่าวมีการร่วมทุนของชาวมาเลเซีย ในอดีตเคยถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงลำคลอง จนก่อให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียมาแล้วหลายครั้ง นายชวลิต  สุขฤกษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก กล่าวว่าการเข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้เป็นการติดตามผล จากการที่ได้ตกลงทำสัญญาร่วมกันระหว่างเจ้าของฟาร์มกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐ และกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่ ซึ่งตกลงกันให้สามารถเข้าร่วมติดตามผลหรือตรวจสอบได้ [...]

By admin On 4 Mar, 2014 At 11:52 AM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
1653941_668037626586568_999207888_n copy

วันแรกของการเปิดรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล บรรดาว่าที่ผู้สมัคร 3 รายเข้ายื่นเอกสารใบสมัคร  ก่อนที่จะมีการจับสลาก หมายเลขประจำตัวในการหาเสียง  โดย นายณฤเบศร์  โอภาโส อดีตนายกอบจ. จับได้เบอร์ 1  และ นายอิบรอเหม อาดำ อดีต ปธ.คณะกรรมการอิสลามจังหวัด และกรรมการ อิสลามแห่งประเทศไทย จับได้เบอร์ 2  นายไพศาล หลีเส็น อดีตกกต.จังหวัดและเครือญาติ อดีตส.ส.พรรคปชป.เขต 1สตูล จับได้เบอร์ 3  โดยมีประชาชนที่สนับสนุนมาให้กำลังใจ ในช่วงเช้านี้ นายปิยะ ภารตะศิลปิน ประธานกกต.จว.สตูล กล่าวว่า สำหรับจังหวัดสตูล เปิดรับสมัครวันนี้ ไม่มีกลุ่มมวลชนมาคัดค้าน แต่อย่างไร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาเฝ้าดูแลรอบนอก โดยการรับสมัครจะมีไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม และเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคมนี้ …………………………………………………………….

By admin On 26 Jan, 2014 At 12:00 PM | Categorized As Politics, slideshow | With 0 Comments
2 copy

26 ม.ค.2557) กลุ่มเครือข่าย กปปส.จังหวัดสตูลกว่า 200 คนได้เข้าล้อมผู้มาใช้สิทธิ์ ก่อนที่แกนนำจะมาช่วยเจรจา และตำรวจมาช่วยพาตัวออกไป  หลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าปิดล้อมหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล พร้อมเป่านกหวีดโห่ร้อง ก่อนที่ทางด้าน นายชอบ  จันทร์ฉาย ผอ.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ได้ประกาศยุติการเลือกตั้งล่วงหน้า  หลังมีผู้มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้า 4 ราย จากลงทะเบียน 21 ราย โดยอ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกว่า 200 คนอาจจะเป็นอันตรายต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งต่อไปได้ เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันเก็บหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งออกจากพื้นที่แต่ไม่สามารถเดินทางออกไปได้ ทำให้ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนต้องมาอำนวยความสะดวกในการเปิดเส้นทาง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขนอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัย สำหรับ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า จ.สตูลมีทั้งสิ้น  3 แห่ง  หน่วยเลือกตั้งเขตที่ 1 ใช้อาคารพื้นที่   ว่าการอำเภอเมืองสตูล   หน่วยเลือกตั้งเขต 2 ใช้อาคาร   ภายในที่ว่าการอำเภอละงู   และหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  ใช้พื้นที่ ตชด.436    โดยที่เหลืออีก 2 หน่วย เครือข่าย กปปส.ยังคงปิดล้อมไม่ให้มีการเดินทางเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ [...]

"http://tracker.stats.in.th/tracker.php?sid=43597">